Resensi Novel Sunda “GALURING GENDING”

RESENSI NOVEL SUNDA GALURING GENDING

Dina Galuring Gending karya Tatang Sumarsono anu kandelna teh 336 halaman. Diterbitkeun ku PT Kiblat Buku Utama. Ditilik tina segi cover novel galuring gending aya wanoja anu keur ngibing ngajentrekeun eta teh mere ilustrasi wirehna eusi anu aya dina novel galuring gending teh ngeunaan hiji wanoja anu miboga karancagean dina seni ibing tur mere gambaran nu diangkat tina kahirupan aktual. Dina segi eusi ngagunakeun basa sunda anu matak ngeunah pikeun anu macana. (https://fazriyah.wordpress.com)

Anapon Sinopsis Novel Galuring Gending nyaeta:

Download RESENSI NOVEL SUNDA GALURING GENDING

(doc. 17,2 KB) 4shared

Download RESENSI NOVEL SUNDA GALURING GENDING (doc. 17,2 KB) mediafire

 

Iklan